Tìm hiểu ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Asean

Việt Nam gia nhập ASEAN là cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng của nước ta trên con đường hội nhập khu vực và quốc tế. Hãy tìm hiểu về ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này trong bài viết dưới đây nhé. 

Nội dung tóm tắt

Khái quát chung về ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN được thành lập ngày 08/8/1967 trên cơ sở Tuyên bố Băng-cốc, với 5 nước thành viên ban đầu là Indonesia, Philippin, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao gồm các quốc gia Đông Nam Á, vừa là một thực thể chính trị – kinh tế quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. 

Hiện nay, Hiệp hội ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu bao trùm là hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015 và hoạt động dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng ASEAN đã đưa ASEAN trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội. 

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài.

Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng Chính trị – An ninh. Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng như mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN được lồng ghép vào nội dung của từng trụ cột Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam gia nhập ASEANViệt Nam gia nhập ASEAN năm 1995

Xem thêm: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

Việt Nam gia nhập ASEAN là cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng của nước ta trên con đường hội nhập khu vực và quốc tế. Đất nước ta đã từng bước hội nhập với tâm thế ngày càng tự tin, tích cực và chủ động. 

Tiến trình Việt Nam gia nhập ASEAN như sau:

– Năm 1992, Việt Nam tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông – Nam Á và trở thành quan sát viên, tham dự các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN hằng năm. Trong thời gian này, Việt Nam cũng bắt đầu tham gia các hoạt động của một số ủy ban hợp tác chuyên ngành ASEAN.

– Đến tháng 7/1994, Việt Nam được mời tham dự cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Khu vực ASEAN và trở thành một trong những thành viên sáng lập của Diễn đàn này.

– Ngày 28/7/1995, trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Việt Nam đã chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này.

Kể từ ngày gia nhập đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập và tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN. Đồng thời Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và thành công của ASEAN ngày hôm nay.

Việt Nam gia nhập ASEANViệt Nam gia nhập ASEAN năm 1995

Xem thêm: Việt Nam đã giúp đỡ Cuba như thế nào?

Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN

Việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 là một mốc son quan trọng trong lịch sử đối ngoại của dân tộc ta kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cũng như trong quá trình phát triển của ASEAN. Sự kiện lịch sử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với nước ta, mà còn góp phần đưa khu vực Đông Nam Á từ đối đầu sang đối thoại, từ nghi kỵ sang tin cậy, từ chia rẽ sang đoàn kết. 

Với ASEAN, việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 cũng giúp đẩy nhanh quá trình mở rộng Hiệp hội ra cả 10 nước trong khu vực. Thông qua đó sự kiện này cũng góp phần củng cố hòa bình, sự ổn định ở một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về địa – chính trị và địa – kinh tế, là trung tâm kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

Khi Việt Nam gia nhập ASEAN, các nước trong khu vực mới bước ra khỏi cuộc Chiến tranh Lạnh, do đó, vị thế, vai trò và quy mô kinh tế của ASEAN vẫn còn khiêm tốn. Cho đến nay, cả 10 nước Đông Nam Á đã trở thành một Cộng đồng thống nhất với uy tín ngày càng cao tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.     

Ngoài ra, vai trò tích cực và những đóng góp quan trọng của Việt Nam còn được thể hiện rõ trong quá trình hình thành ý tưởng, hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các văn kiện cơ bản của ASEAN hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng. Đó là các văn kiện: Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II năm 2003, Chương trình hành động Viêng chăn (VAP) năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2007, Lộ trình xây dựng Cộng đồng cùng với các Kế hoạch tổng thể xây dựng 3 trụ cột Cộng đồng và Kế hoạch công tác IAI về Thu hẹp khoảng cách phát triển năm 2009.

Có thể nói, việc gia nhập ASEAN là một quyết định mang tính lịch sử, một quyết sách đúng đắn và kịp thời để Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới. Trong những năm qua, Việt Nam cũng thể hiện vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần giữ vững các nguyên tắc cơ bản và định hướng phát triển của ASEAN, cũng như duy trì và tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Hiệp hội. 

Tổng hợp